TRYGHEDSTJENESTEN I HOLSTEBRO KOMMUNE

TRYGHEDSTJENESTEN

i

KULTUR & FRIVILLIGHUSET

Nygade 22

7500 Holstebro

Tlf.: 2155 6917 / 2155 6946

sker i samarbejde med

Holstebro Kommune

Tryghedstjenesten.dk © 2020

Afløsning

Afløsningen henvender sig til pårørende, der passer kronisk syge og døende i eget hjem, og som har behov for trygt at kunne koble fra i nogle timer.


Tilbuddet gælder også borgere, der bor alene, og som ønsker at dø i eget hjem.


Hvor ofte?

Afløserne tilbyder at være til stede 2­-3 timer ad gangen, fortrinsvis i dagtimerne. Der er mulighed for at lave individuelle aftaler.