TRYGHEDSTJENESTEN I HOLSTEBRO KOMMUNE

TRYGHEDSTJENESTEN

i

KULTUR & FRIVILLIGHUSET

Nygade 22

7500 Holstebro

Tlf.: 2155 6917 / 2155 6946

sker i samarbejde med

Holstebro Kommune

Tryghedstjenesten.dk © 2020

Vågeopgaver

Vågekonerne er et supplement til afløsningen, fortrinsvis i dag- og aftentimer.

 

Vi våger ved de døende, når de pårørende har behov for aflastning.


Hvor ofte?

Med varierende timetal tilpasset den enkelte opgave eller situation.