TRYGHEDSTJENESTEN I HOLSTEBRO KOMMUNE

TRYGHEDSTJENESTEN

i

KULTUR & FRIVILLIGHUSET

Nygade 22

7500 Holstebro

Tlf.: 2155 6917 / 2155 6946

sker i samarbejde med

Holstebro Kommune

Tryghedstjenesten.dk © 2020

Tryghedstjenesten

Tryghedstjenesten omfatter afløsning og vågeopgaver samt øvrige frivilligopgaver og er alene et tilbud om medmenneskelig støtte og aflastning givet af modne og motiverede ressourcepersoner i samarbejde med familien.


Ressourcepersonerne er tilknyttet Tryghedstjenesten på frivillig basis og er fortrolige med omsorgen for kronisk syge og døende. Ressourcepersonerne udfører ikke plejepersonalets opgaver, og de er klædt godt på til at varetage opgaverne. Ressourcepersonerne har tavshedspligt.   


Tilbuddet er gratis for borgeren og henvender sig til alle borgere i Holstebro Kommune - både i eget hjem og i plejebolig.